Đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2017 - 2018
31/07/2018

Lưu ý: 

* Để kết quả đánh giá được chính xác, sinh viên vui lòng đọc kỹ thông tin câu hỏi. Tất cả câu trả lời sai nội dung hoặc không có minh chứng nộp về văn phòng Khoa sẽ bị loại và tính là 0 điểm.

* Tổng điểm rèn luyện của sinh viên tối đa là 100 điểm, nếu trên 100 điểm chỉ lấy 100 điểm. * Thời gian thực hiện phiếu đánh giá: từ ngày 30/7/2018 đến ngày 30/8/2018. * Đối tượng thực hiện phiếu đánh giá: tất cả sinh viên chính quy đang học tập tại trường * Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thư ký Khoa để được giải đáp


1. Khoa Xây dựng & Khoa Điện tử: https://bit.ly/2vtWnID

2. Khoa Điều dưỡng: https://bit.ly/2LCUDaG

3. Khoa Răng Hàm Mặt: https://bit.ly/2vmXYjg

4. Khoa Công nghệ thông tin: https://bit.ly/2NXzaWB

5. Khoa Dược: https://bit.ly/2LVFpgw

6. Khoa VLTL-PHCN:  https://bit.ly/2mWXo7Y


7. Viện kinh doanh và quản lý: https://bit.ly/2LNNweZ


8. Khoa xét nghiệm y học: https://bit.ly/2M47ij4


9. Viện Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế: https://bit.ly/2M88iCS

  

10. Khoa GDTC & QPAN: https://bit.ly/2vojT9I


11. Khoa Kiến Trúc: https://bit.ly/2vsHJBY

 

12. Khoa MTCN: https://bit.ly/2ASy5xHTừ khóa:
Top