Thông báo nhận tiền giảm học phí cho HSSV có người thân học cùng trường năm học 2015 - 2016 (đợt 2)
06/09/2016

Thời gian: từ ngày 05/09/2016 đến ngày 20/09/2016

Địa điểm nhận tiền: Phòng tài chính kế toán - số 03 Hoàng Việt, P4, Q. Tân Bình

Sinh viên xuất trình CMND hoặc thẻ sinh viên khi nhận tiền

Từ khóa:
Top