Danh sách đề nghị xét học bổng Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng năm học 2016 - 2017 để phản hồi thông tin
04/10/2017

Sinh viên có ý kiến phản hồi trực tiếp về VP Khoa VLTL-PHCN - 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú (Gặp Thầy Duy) trước 11h30 ngày 7/10/2017. Sau thời gian này trường sẽ ra quyết định và cấp học bổng cho sinh viên theo quy định và không giải quyết bất cứ trường hợp thắc mắc nào.

Lưu ý: Trong năm học 2016 - 2017 sinh viên hoàn thành học phí không đúng thời gian quy định của nhà trường sẽ không được cấp học bổng.


Từ khóa:
Top