Kết quả rèn luyện sinh viên Khoa TCNH&KTKT năm học 2015 - 2016
07/10/2016

Kết quả rèn luyện sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng và kế toán kiểm toán năm học 2015 - 2016. Sinh viên có ý kiến phản hồi trực tiếp về khoa Tài chính ngân hàng và kế toán kiểm toán trước ngày 14/10/2016. Sau thời gian này trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp thắc mắc nào của sinh viên.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây


Từ khóa:
Top