Kết quả rèn luyện sinh viên Khoa Xét nghiệm y học năm học 2015 - 2016
07/10/2016

Kết quả rèn luyện sinh viên Khoa Xét nghiệm y học năm học 2015 - 2016. Sinh viên có ý kiến phản hồi trực tiếp về khoa Xét nghiệm y học trước ngày 14/10/2016. Sau thời gian này trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp thắc mắc nào của sinh viên.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Từ khóa:
Top