Quyết định cảnh báo nghĩa vụ học phí lần 2 năm học 2016 - 2017
22/12/2016

Quyết định 1109/QĐ-HBU ngày 09/12/2016 về việc cảnh báo nghĩa vụ học phí lần 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với 306 học sinh/sinh viên/học viên

Danh sách cảnh báo học phí
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Từ khóa:
Top