Quyết định cảnh báo nghĩa vụ học phí lần 1 (đợt 2) năm học 2016 - 2017
22/12/2016

Quyết định 1121/QĐ-HBU ngày 14/12/2016 về việc cảnh báo nghĩa vụ học phí lần 1 (đợ 2) học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với 109 học sinh/sinh viên/học viên.

Danh sách cảnh báo học phí
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Từ khóa:
Top