Quyết định kỷ luật sinh viên Phạm Hữu Thái vi phạm quy chế
21/10/2016

Quyết định 921/QĐ-HBU ngày 20/10/2016 Kỷ luật sinh viên Phạm Hữu Thái

MSSV: 101136659 - Khoa Kiến trúc - Lớp KC10DH-DT

Lý do: Sao chếp đồ án tốt nghiệp

Hình thức kỷ luật: cảnh cáo

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

 

Từ khóa:
Top