Quyết định tạm dừng tiến độ học tập đối với sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí
04/08/2016
Quyết định 585/QĐ-HBU ngày 03/08/2016 tạm dừng tiến độ học tập đối với sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Từ khóa:
Top