Quyết định về việc cảnh báo nghĩa vụ học phí lần 1 đối với sinh viên liên thông khóa 2016
21/02/2017

Quyết định 96/QĐ-HIU ngày 18/02/2017 về việc cảnh báo học phí lần 1 đối với 82 sinh viên liên thông khóa 2016 đợt 1

Lý do: chưa đóng học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 theo quy định của Nhà trường


Từ khóa:
Top