Danh sách đề nghị xét giảm học phí cho người thân học cùng trường năm học 2017- 2018 để phản hồi thông tin
06/06/2018

Thời gian phản hồi: Từ ngày 06/06/2018 đến ngày 08/06/2018

Sinh viên phản hồi trực tiếp qua E- mail: belt@hiu.vn hoặc phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên, lầu 2 - 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ýSau thời gian trên, nếu sinh viên không có phản hồi Nhà trường sẽ ra quyết định và thực hiện chi trả tiền giảm học phí cho sinh viên theo quy định đồng thời không giải quyết bất cứ trường hợp thắc mắc nào.

Download danh sách tại đây

Từ khóa:
Top