Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ học tập nghiên cứu của sinh viên
10/11/2017

THÔNG BÁO

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ học tập nghiên cứu của sinh viên

Để triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trường, Nhà trường thông báo hướng dẫn sinh viên sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ học tập nghiên cứu của sinh viên như sau:

1.Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing:

-Địa chỉ truy cập: http://portal.igpublish.com/iglibrary/search/main?0

-Đăng nhập bằng hệ thống mạng nội bộ của trường. Bao gồm 554 đầu sách về chủ đề kinh tế.

2.CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN:

Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn

Tài khoản truy cập: dhqthb - Mật khẩu: dhqthb

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được cập nhật hàng ngày.

3.Thư viện số:

Đăng nhập với Sinh viên.

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên.

-Khai thác hơn 1 triệu tài liệu, bài giảng, giáo trình, luận văn, báo cáo,… từ Website Tailieu.vn.

-Khai thác nguồn tài nguyên của 85 trường Đại học, Cao đẳng liên kết.

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật

Trong quá trình sử dụng, sinh viên cần hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ: Anh Trương Minh Hoài - SĐT: 0938.084.083 - Email: hoaitm@hbu.edu.vn

Từ khóa:
Top