Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
07/10/2017

Thời gian: 8h00 - 22h30 ngày 20/10/2017

Địa điểm: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Toàn thể Lãnh đạo Viện/Khoa, Phòng; nhân viên, cán bộ giảng viên và sinh viên, học viên cao học của trường.


Từ khóa:
Top