Nhận tiền giảm học phí cho người thân học cùng trường năm học 2016 -2017
05/06/2017
  • Đối tượng nhận tiền: theo danh sách đính kèm.
  • Thời gian: Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 30/06/2017.

    + Sáng: Từ 7h30 – 11h30 (thứ 2 - thứ 7).

    + Chiều: Từ 13h30 – 16h30 (thứ 2 - thứ 6).

  • Địa điểm nhận tiền: Phòng Tài chính kế toán – số 03 Hoàng Việt, phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
  • Sinh viên xuất trình CMND hoặc thẻ sinh viên khi nhận tiền.

Danh sách giảm học phí cho người thân học cùng trường năm học 2016-2017

Từ khóa:
Top