Thời gian hành chính tiếp sinh viên tại trường kể từ ngày 27/11/2017
27/11/2017

THÔNG BÁO

Thời gian hành chính tiếp sinh viên tại trường kể từ ngày 27/11/2017

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-HIU, ngày 24/11/2017 của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng CTSV thông báo giờ hành chính tiếp sinh viên tại các Phòng/Ban/Khoa Viện của Trường như sau:

Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6

            + Sáng 8h00-12h00

    + Chiều 13h00-17h00

Từ khóa:
Top