Mời sinh viên tham gia cuộc thi Thiết kế trang phục Ngoại ngữ Quốc tế Hiếu Học 2018
27/08/2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Ngoại Ngữ Quốc tế Hiếu Học về việc đổi mới trang phục cho toàn bộ nhân viên, giáo viên, học sinh, theo hướng hiện đại - chuyên nghiệp, Phòng Truyền thông Đối ngoại  Ngoại ngữ quốc tế Hiếu Học thông báo về việc triển khai kế hoạch Cuộc thi Thiết kế Trang phục ngoại ngữ Quốc tế Hiếu Học 2018 như sau:

1. Nội dung cuộc thi: Chương trình tổ chức định kỳ 4 năm /lần với mục đích tìm kiếm các mẫu trang phục mới phù hợp với giai đoạn phát triển tiếp theo của Ngoại ngữ Quốc tế Hiếu Học
2. Chủ đề cuộc thi: “HIẾU HỌC – DẤU ẤN 2020”
3. Đối tượng dự thi: Sinh viên chuyên ngành Thiết kế, Thời trang, Mỹ thuật…đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học tronbg khu vực bao gồm Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương…
4. Thời gian nộp bài: Từ nay đến ngày 24/12/2018, thời gian thuyết minh mô hình sản phẩm từ 25/12/2018 đến 25/01/2019, công bố kết quả lúc 8h00 Thứ 2 ngày 28/01/2019

Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cơ cấu giải thưởng vui lòng xem file đính kèm
Từ khóa:
Top