Thông báo Tổ chức đón Tân sinh viên năm học 2018-2019 và Lịch sinh hoạt công dân năm 2018 (Đợt nhập học ngày 10/08/2018)
06/08/2018

Lịch sinh hoạt công dân đợt nhập học ngày 10/08/2018 - Khối ngành sức khỏeLịch sinh hoạt công dân đợt nhập học ngày 10/08/2018 - Khối ngành Kinh tế; Kỹ thuật

 


Từ khóa:
Top