Thông báo V/v thi hành kỷ luật sinh viên thiếu hồ sơ đầu vào
14/03/2019

 DANH SÁCH CHI TIẾT SINH VIÊN THIẾU HỒ SƠ

1. Khoa Công nghệ thông tin xem tại đây

2. Khoa Điện tử-Tự động hóa xem tại đây

3. Khoa Điều dưỡng xem tại đây

4. Khoa Dược xem tại đây

5. Khoa GDTC-QPAN xem tại đây

6. Khoa Giáo dục mầm non xem tại đây

7. Khoa Mỹ Thuật công nghiệp xem tại đây

8. Khoa Răng Hàm Mặt xem tại đây

9. Khoa Công nghệ sinh học & Môi trường xem tại đây

10. Khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng xem tại đây

11. Khoa Xây Dựng xem tại đây

12. Khoa Xét nghiệm xem tại đây

13. Khoa Kiến Trúc xem tại đây

14. Khoa Quan hệ Quốc tế xem tại đây

15. Viện Kinh doanh & Quản lý xem tại đây

16. Viện Khoa học xã hội & Ngôn ngữ Quốc tế xem tại đây

Từ khóa:
Top