Thông báo điều chỉnh số ngày CTXH của sinh viên toàn trường
22/08/2016

 

Thông báo số 98/TB-HBU ngày 18/08/2016 điều chỉnh số ngày CTXH của sinh viên toàn trường .

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Từ khóa:
Top