Đánh giá kết quả rèn luyện

  • Đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2017 - 2018

    Lưu ý: 

    * Để kết quả đánh giá được chính xác, sinh viên vui lòng đọc kỹ thông tin câu hỏi. Tất cả câu trả lời sai nội dung hoặc không có minh chứng nộp về văn phòng Khoa sẽ bị loại và tính là 0 điểm.

    * Tổng điểm rèn luyện của sinh viên tối đa là 100 điểm, nếu trên 100 điểm chỉ lấy 100 điểm. * Thời gian thực hiện phiếu đánh giá: từ ngày 30/7/2018 đến ngày 30/8/2018. * Đối tượng thực hiện phiếu đánh giá: tất cả sinh viên chính quy đang học tập tại trường * Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thư ký Khoa để được giải đáp


    31/07/2018
Top