BIỂU MẪU SV
28/09/2019

DANH MỤC BIỂU MẪU 

Xin viên bấm "Tải đơn về" để tại loại đơn cần sử dụng 

Mã số Tên biểu mẫu 

Hướng dẫn sử dụng 
Khi sinh viên cần

Tải về 
 CTSV-BM01
 Đơn xin Bảo lưu (tạm dừng học)

Bảo lưunghỉ học tạm thời 
trong 1 học kỳ hoặc 1 năm học

 Tải đơn về
 CTSV-BM02
 Đơn xin học lại Trở lại học tại trường 
sau khi hết thời gian bảo lưu (tạm nghỉ)
 Tải đơn về
 CTSV-BM03  Đơn xin thôi học

Dừng học tại trường 
(Cần có ý kiến của PHSV)

 Tải đơn về
 CTSV-BM04
 Đơn xin chuyển ngành

Chuyển từ ngành học này
sang ngành học khác

 Tải đơn về
 CTSV-BM05
 Đơn xin chuyển trường Chuyển từ trường này
sang trường khác
 Tải đơn về
   Đơn bảo lưu KQ Tuyển sinh Bảo lưu kết quả trúng tuyển

 Tải đơn về
 CTSV-BM06
 Đơn xin chuyển điểm

Công nhận điểm của môn đã học 

vào chương trình đào tạo hiện tại

 

 Tải đơn về
 CTSV-BM07  Đơn xin xác nhận điểm

Tìm điểm của môn học đã học 

 Tải đơn về
 CTSV-BM11  Đơn xin cấp bản sao bằng TN Cấp lại bản sao bằng TN

 Tải đơn về
 CTSV-BM08
 Đơn xin gia hạn học phí Không đóng học phí kịp 
theo thời gian quy định
Tải đơn về 
 CTSV-BM12 Đơn đề nghị chỉnh sửa thông tin 
Điều chỉnh các thông tin 
trên các văn bằng, chứng chỉ
Tải đơn về 
 CTSV-BM13 Giấy đề nghị xác nhận Xác nhận là SV của trường 
phục vụ cho bổ túc hồ sơ cá nhân
 Tải đơn về
 CTSV-BM14  Đơn xin phép nghỉ học Xin phép giảng viên 
nghỉ học 01 buổi 
Tải đơn về 
 TCKT-BM07  Đơn xin hoàn trả học phí Đã đóng học phí nhưng muốn 
rút lại tiền học phí
 Tải đơn về
 TCKT-BM08  Đơn xin hoàn trả lệ phí Nhận lại các lệ phí đã đóng cho trường

Tải đơn về 
 TCKT-BM09 Đơn xác nhận đã đóng học phí  Xác nhận đã đóng học phí 
nhưng bị mất chứng từ chứng minh
 Tải đơn về
 Từ khóa:
Top