QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
28/09/2019
STT NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN 

XEM VĂN BẢN

 1  30/12/2015 Quy chế Công tác SV trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng  Văn bản
 2  20/11/2015

Hướng dẫn thực hiện QĐ 552 về việc thực hiện Quy định chế độ học bổng,
giảm học phí và mức khen thưởng đối với SV chính quy

 Văn bản
 3  10/3/2016 Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 Văn bản
 4  01/4/2019 Cấp và sử dụng Thẻ sinh viên  Văn bản
 5  25/4/2016 Hướng dẫn Quy trình công nhận và cấp ngày CTXH  Văn bản
 6  8/2019 Sổ tay sinh viên  Văn bản

Từ khóa:
Top