Đỗ Thị Thu Trâm - "Sinh viên 5 tốt"
17/01/2018
Sinh viên Đỗ Thị Thu Trâm tham gia học tập tại Khoa Công nghệ sinh học và môi trường, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017
Từ khóa:
Top