Ngô Thị Sa Ly - "Sinh viên 5 tốt"
17/01/2018
Sinh viên Ngô Thị Sa Ly tham gia học tập tại Khoa Xét nghiệm y học, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017
Từ khóa:
Top