Nguyễn Văn Phái - "Sinh viên 5 tốt"
17/01/2018
Sinh viên Nguyễn Văn Phái tham gia học tập tại Viện Khoa học xã hội và ngôn ngữ quốc tế, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017
Từ khóa:
Top