Sinh viên tiêu biểu Dương Ngọc Bảo Châu
17/01/2018
Sinh viên Dương Ngọc Bảo Châu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng của trường ĐHQT Hồng Bàng, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.
Từ khóa:
Top