Sinh viên tiêu biểu Nguyễn Minh Thành
17/01/2018

Sinh viên Nguyễn Minh Thành tham gia học tập tại Khoa Điện tử - tự động hóa, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường trong suốt 4 năm học

Từ khóa:
Top