Lãnh đạo giữa tâm bão khủng hoảng thương hiệu
12/10/2017

Thời gian: 13h30 ngày 14/10/2017 (Thứ 7)
Địa điểm: Hội trường, 215 Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Đối tượng:Thầy/cô cán bộ, giảng viên và sinh viên các viện/khoa

Từ khóa:
Top