Thông báo về việc tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016
25/07/2016

Thông báo 65/TB-HBU ngày 20/5/2016 về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top